Skip to content
Aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023
Read More

Poręczenie zwykłe, a poręczenie wekslowe

W praktyce zawierania umów występuje szereg instytucji prawnych zabezpieczających prawidłowe wykonanie zobowiązań stron. Każdy spotkał się z gwarancją producenta, oświadczającego, że w konkretnym okresie, produkowany przez niego sprzęt wydawany kupującemu,
Read More

Dyrektywa Omnibus – nowe porządki w sprzedaży internetowej

Wzrost zainteresowania zakupami w sieci, rozwój sklepów internetowych oraz wprowadzenie na portalach społecznościowych (takich jak Facebook) platform sprzedażowych wymusiła dostosowanie obecnych regulacji prawa konsumenckiego do dynamicznego rozwoju handlu prowadzonego w
Read More

Cyfryzacja procesu budowlanego

Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r.
Read More

Wsparcie dla inwestorów, zainteresowanych otwarciem stacji paliw

Kancelaria CDD Legal współtworzy zespół projektowy, świadczący usługę doradczą dla inwestorów zainteresowanych uruchomieniem stacji paliw, również z ofertą pozapaliwową. Obok prawników w skład grupy wchodzą też praktycy rynku paliwowego i
Read More

Nowa ustawa deweloperska

Uwagi ogólne Pod pojęciem „nowej ustawy deweloperskiej” należy rozumieć ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.
Read More